Goldstone Edwina

People of The Land

Edwina Goldstonen tuotanto liittyy kiinteästi piirtämiseen, mutta kattaa monia tekotapoja veistosinstallaatioista maalauksiin, piirroksiin, linssin avulla tuotettuun mediaan, tapahtumataiteeseen ja yhteiskunnallisiin taideprojekteihin. Hänellä on monikulttuurinen tausta ja hän on matkustanut ja asunut useissa eri maissa. Hän tutkii identiteetin, muistin ja maantieteellisen mielikuvituksen välisiä yhteyksiä, aloittaen usein arkkityyppisestä kuvasta tai esineestä. Hän hakee ajatuksia, jotka liittyvät muistiin ja kulttuuriseen tunnistamiseen. Häntä kiinnostaa kysymys, kuinka me elämme ja erityisesti se, miten havainnoimme elämäämme. Tämä tulee todeksi arjessa, joka liian usein kulkee ohi huomiotta kaiken kiireen keskellä. Häntä kiinnostaa sellainen taide, jossa on vakavalla tavalla mahdollisuus tunteiden jakamiseen, vaikka itse taideteos perustuisikin kulttuuri-ilmiöiden toisen käden kokemuksiin. Työt limittyvät vaihtoehtoisiin todellisuuksiin, joita syntyy kun ”kuviteltu” (käsin tehty), ”todellinen” ja ”historiallinen” yhdistyvät.

(taiteilijan tekstistä käännös Timo Nieminen/Mäntän kuvataideviikot)

www.edwinagoldst.one

People of The Land